Zoom In   Zoom Out

朱仙鎮

 

朱仙鎮位于河南開封縣,与廣東的彿山,江西的景徳,湖北徳漢口同為我國四大商埠重鎮。鎮西有我國現存四大岳廟之一的岳飛廟,鎮南的清真寺是河南省現存規糢最大的伊斯蘭教古建築群之一。朱仙鎮的全盛時期是明末清初。當時全鎮面積爲25平方公里,人口二十多萬,民商四萬多戶。鎮內街道縱橫、百貨雲集。賈魯河將全鎮分爲東鎮和西鎮。明清兩代東鎮是重要市街。乾隆以後,因黃河決溢,鎮中屢遭水患,東鎮地勢較低,商賈多由東鎮移至西鎮。

 

岳飛廟朱仙鎮

關於我們 | 爲什麽選擇我們 | 我們的團隊 | 聯繫我們

Mainlandtour.com Ltd ©2008-2017

旅行社行政管理部門投訴電話:96118

辦公時間 : 週一至週五 9:00-17:30 (GMT+8)   電話 : (+86)571 8527 0586    傳真 : (+86)571 8527 9099   E-mail : info@mainlandtour.com

www.absolutechinatours.com | www.voyages-chine.com | www.viajarporchina.com | www.chinadelightours.com

Mainlandtour.com Ltd ©2008-2017 許可證編號: L-ZJ01353 | 旅行社行政管理部門投訴電話:96118